Over ons

Zonnelichtmast.nl is een duurzaam bedrijf. Dit komt ook terug in onze missie, visie en doelstelling.

Onze missie

Zonnelichtmast.nl is de versneller naar openbare verlichting die voor 100% wordt gevoed uit groene energie. Samen met onze klanten maken we duurzame keuzes. Wij helpen hen met besparen en het zelf opwekken van energie. Dat doen we door middel van slimme producten. Onze zonnelichtmasten zijn een duurzame oplossing èn een investering voor de toekomst.

Onze visie

Gezien de aanhoudende klimaatverandering en de steeds kleiner wordende voorraad aan fossiele brandstoffen, is er verandering nodig. Onze toekomstvisie is dan ook dat duurzaamheid 100% vanzelfsprekend wordt. Alle energie voor verlichting in de openbare ruimte zal uiteindelijk duurzaam opgewekt worden. Zonnelichtmasten kunnen dit doel realiseren, omdat zij de traditionele straatlantaarns volledig kunnen vervangen. Wij willen overheden en het bedrijfsleven overtuigen van de onbegrensde mogelijkheden van zonnelichtmasten.

Onze doelstelling

Bij elke vorm van openbare verlichting worden allereerst de mogelijkheden van de zonnelichtmast besproken. De uiteindelijke doelstelling is dat er geen nieuwe lichtmasten meer worden geplaatst die aangesloten zijn op fossiele brandstof maar op zonne-energie.

Gemeente Horst aan de Maas kiest voor duurzame verlichting

Onveilige weg Dit jaar zijn verschillende sportclubs in de regio gefuseerd. In de praktijk betekent dat veel jeugd ’s avonds heen en weer fietst tussen Swolgen en Broekhuizenvorst langs de Monseigneur Aertsstraat en Swolgenseweg. Op dit moment is hier geen verlichting aanwezig. De jeugd moet een kleine 2 kilometer in het donker fietsen om bij de betreffende sportclub te komen
Read more

Blijf op de hoogte van al het nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief